Aanmelding

Aanmelding gebeurt steeds telefonisch of via het contactformulier. Er wordt gevraagd om de hulpvraag kort te schetsen. Er zal vervolgens een eerste afspraak worden voorgesteld


Kennismakingsgesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag verhelderd en wordt er tijd gemaakt om kennis te maken met elkaar. Dit gesprek is ook een moment om te kijken of het aanbod aansluit bij wat je nodig hebt.   


Sessies

 De sessies duren steeds een uur, tenzij dit op voorhand anders werd afgesproken. De invulling is afhankelijk van de hulpvraag en dus steeds op maat van de cliënt. De duur en frequentie van de sessies worden steeds in samenspraak met de cliënt beslist. Doorheen de therapie worden regelmatig  feedbackmomenten ingepland om te kijken of we op de goede weg zitten en eventueel bij te sturen.

De kostprijs is afhankelijk van het type van therapie. Voor een individuele sessie wordt 55 euro aangerekend, voor een sessie met koppels 65 euro en voor een gezinssessie 70 euro. 

 

Er zijn verschillende mutualiteiten die voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling.

 

Vraag dit na bij uw mutualiteit. 


Annulatie

Om extra kosten te vermijden vragen we u om minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien u de afspraak niet kan nakomen. Annuleren gebeurt telefonisch of via mail.