Koppeltherapie


De partnerrelatie wordt sociaal gezien als de belangrijkste relatie. Er bestaan verschillende ideeën over hoe een goede relatie er dient uit te zien. Elke persoon is uniek en dit maakt dat elke relatie anders is. Naast een complexe wisselwerking tussen partners is elke relatie onderhevig aan invloeden van buitenaf. Er kunnen negatieve dynamieken in de relatie sluipen waardoor de verbinding tussen beide partners zoek is. Therapie geeft de mogelijkheid om te spreken over moeilijkheden en de negatieve spiraal onder de loep te nemen.  De therapeut waakt over het proces en tracht een veilige omgeving te creëeren waar er (opnieuw) naar elkaar geluisterd kan worden.

 

Volgende zorgen kunnen aan bod komen tijdens de therapie: 

  • gebrek aan verbinding
  • conflicten
  • twijfels
  • communicatieproblemen
  • ontrouw
  • affectieve moeilijkheden
  • scheiding
  • ...