Individuele therapie


In individuele therapie wordt een luisterend oor geboden aan jouw verhaal en wordt er gekeken naar waar de moeilijkheden precies liggen. Sterktes en valkuilen worden in kaart gebracht en er is ook oog voor de ruime omgeving. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de problemen gekeken. Hierdoor kan je op een andere manier naar jezelf en de relaties met anderen gaan kijken.

Therapie is er voornamelijk op gericht om beter om te gaan met complexe zaken in het leven. Het verhoogt de draagkracht en draagt bij tot persoonlijke groei.

 

Volwassenen, jongvolwassenen en ouderen kunnen met de volgende vragen terecht:

 • identiteitsproblemen
 • verwerkingsproblemen
 • niet goed in je vel zitten
 • relatieproblemen
 • conflictsituaties
 • omgaan met veranderingen
 • verlieservaringen
 • laag zelfbeeld
 • emotionele problemen
 • sociale problemen
 • ...