Gezinstherapie


 Een gezin is een uniek systeem dat vandaag de dag in verschillende vormen bestaat. In een gezin wordt er op een bepaalde manier met elkaar omgegaan en zijn er impliciete en expliciete regels. Gezinsleden zijn verbonden met elkaar maar staan daarnaast ook in contact met andere mensen. Elk individu heeft bovendien zijn eigen ervaringen en identiteit, maar ook zijn beperkingen. Al deze facetten hebben een invloed op het gezin en de complexe wisselwerking kan voor moeilijkheden zorgen.

 

Een nieuw samengesteld gezin is een bijzondere gezinsvorm die specifieke aandacht verdient. Elk gezin heeft namelijk zijn eigen gewoontes, waardoor het leven in een nieuw samengesteld gezin ervaren kan worden als ‘samen leven met vreemden onder één dak’.

Dit brengt vaak specifieke moeilijkheden met zich mee: meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen, het gevoel hebben niet aanvaard te worden als nieuwe partner, een ex-partner die meekijkt naar jullie gezin, de angst dat het niet gaat lukken,.. .

Wanneer jullie in één van deze dingen vastlopen kan therapie helpen om inzicht te krijgen in jullie situatie.

 

In de therapie tracht men inzicht te krijgen op de druk die door jullie gezin ervaren wordt. De bezorgdheden en behoeften van alle gezinsleden worden geëxploreerd om uiteindelijk tot een gemeenschappelijke doelstelling te komen. Hierbij is het niet de bedoeling om al de zorgen op één persoon te projecteren. De setting (nl. wie er bij de therapie betrokken wordt) is afhankelijk van jullie vragen en noden en dit kan doorheen de therapie wisselen. De therapeut waakt erover dat elk gezinslid een evenwaardige stem krijgt in het proces.

 

Volgende vragen kunnen aan bod komen tijdens gezinstherapie:

  • conflicten
  • ouderschap
  • opvoedingsmoeilijkheden
  • moeilijkheden eigen aan samenleven als nieuw samengesteld gezin
  • scheidingsproblemen
  • verlieservaringen
  • gebeurtenissen die een grote imact hebben (op het gezin)
  • communicatieproblemen
  • ...